Storebælt

 

Storebælt bruger eForms til at inspicere skinner og sporskifte på strækningen Nyborg – Korsør.

Når medarbejder har gennemført en eller flere dokumentationsopgaver offline, sendes data via 4G til Storebælts egen webbaserede backend-løsning

Rapporter åbnes, gennemgåes og arkiveres derefter som PDF.

 

Om A/S Storebælt

A/S Storebælt ejer og driver Storebæltsforbindelsen, vej og jernbane. A/S Storebælt står for den tekniske drift og vedligehold på vejforbindelsen samt vedligehold af baneforbindelsen.

En stor del af de 137 ansatte hos Sund & Bælt er beskæftiget med Storebæltsbroen. Herudover er ca. 200 medarbejdere ansat hos private firmaer, der varetager drifts- og vedligeholdsopgaver på Storebæltsbroen.

 

Løsning

Microting eForm Cloud
 

Hvordan kommer jeg i gang?

Send dit skema til os og prøv gratis

© Microting A/S 2007 - 2019