Digitalisér virksomhedens dokumentationsopgaver og frigør ressourcer

Et enkelt værktøj, som er nemt at bruge for medarbejderne og som samtidig leverer meget høj dokumentationskvalitet og datatilgængelighed.


Forventet udbytte:

- Slut med papir og indtastning af papirskemaer
- Validér data og reducér/eliminér fejlindtasninger
- Billeddokumentation mulig på alle dokumentationsniveauer
- Modtag automatisk PDF-rapporter på e-mail og redigér dem på web

Du skal bruge:

- Konto hos Microting
- Android tablet/smartphone* med Microting InSpection installeret
- Google Chrome

* Microting anbefaler Samsung Galaxy-serien


Indsaml data offline og send data online

Dine medarbejdere kan indsamle data præcis dér, hvor det giver mening - helt uafhængig af Internet og andre netværk.


Med Microting InSpection kan virksomhedens medarbejdere:

- Tage billeder og underskrive inspektionsopgaver
- Indtale og skrive kommentarer
- Indtaste talværdier og gemme GPS-positioner
- Åbne PDF-filer som f.eks. oversigtskort, manualer etc.
- Bruge single- og multitjeklister
- Scanne stregkoder og/eller NFC chips og lave databaseopslag på disse*
- Gøre områder obligatoriske og derved sikre ensartethed i processen
- Se tidligere indtastede værdier/kommentarer og tilføje nye
- Validere på alle datapunkter og derved sikre højest mulig kvalitet i processen

* NFC scanning understøttes på Samsung Galaxy Note2 og S3-serien


Redigér data på web

På https://kundenavn.microting.com får virksomheden adgang til alle dets dokumentationsopgaver.


Virksomheden kan:

- Redigere alle dataindtastningsfelter
- Slette og evt. tilføje egne billeder
- Aflytte indtalte kommentarer og skrive dem direkte ind i rapporten
- Redigere skrevne kommentarer

Når data er gemt, genereres der automatisk en PDF-rapport, som kan videresendes til relevante modtagere i og udenfor virksomheden.


Desig af PDF-rapporter tilpasses 100% til virksomhedens ønsker.Integration til virksomhedens foretrukne system

Microting kan hjælpe med at integrere det mobile dokumentationssystem til virksomhedens eget ressourceplanlægningssystem.


Forventet udbytte:

- Konvertere administrativ tid til fakturérbar tid
- Digitalisere egne dokumentationsopgaver ved hjælp af Microtings API
- Få data leveret direkte i foretrukket system som fx Microsoft Dynamics, SAP etc.

Virksomhedens udviklingsafdeling/systemleverandør får direkte adgang til Microtings API og supportafdeling.

Klik her for at komme godt i gang (Engelsk version)